Zagat New York City Restaurants (Zagat Survey: New York City Restaurants Leather) 24,13 EUR*