Zagat Philadelphia Restaurants (Zagat Survey: Philadelphia Restaurants) 12,46 EUR*